Informatie voor (oud) cliënten, die door mij behandeld zijn

Indien u een nieuwe behandelaar zoekt, dan adviseer ik u om eerst een afspraak met uw huisarts te maken voordat u mij via de mail (info@mvanhorssen.nl) benadert voor aanvullende vragen. U kunt bij het maken van de afspraak met de huisarts aangeven dat u hierover wilt spreken, zodat uw huisarts eventueel kan bekijken welke behandeling u bij mij gehad heeft (1e lijnsbehandeling, BGGZ, tweedelijnsbehandeling, SGGZ).
Uw huisarts verwijst u dan intern naar:
  • POH-GGZ  (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, verbonden aan uw eigen huisarts).

Of extern met een geldige verwijsbrief naar:

  • BGGZ (Basis Geestelijke Gezondheidszorg) bij Gz-psycholoog, psychotherapeut ,klinisch psycholoog of psychiater.
  • SGGZ (Specialistische  GGZ, n.b. niet alle Gz-psychologen en psychotherapeuten mogen deze zorg leveren als hoofdbehandelaar, altijd klinisch psycholoog en psychiater hoofdbehandelaar) de regels kunnen in 2015 weer veranderd zijn.

Op de verwijsbrief moet altijd staan naar welke vorm van GGZ de huisarts verwijst (behalve POH-GGZ) en een (vermoeden van) een classificatie binnen de DSM. Onder vermelding van het gehanteerde screeningsinstrument. Pas wanneer u in het bezit bent van een geldige verwijsbrief, is het zinvol om in overleg met uw huisarts een psycholoog of instelling te benaderen wanneer u in aanmerking wilt komen voor (verzekerde) zorg. Niet alle collega’s leveren iedere vorm van zorg. Onder het kopje “suggesties vrijgevestigde collega’s" staan namen van collega’s die u zou kunnen benaderen. Ik raad u aan om -indien mogelijk- bij mailen de verwijsbrief gescand bij te voegen onder vermelding van uw telefoonnummer of de tekst van de verwijsbrief kort in de mail te zetten.

N.b. internet is niet 100% veilig. Verwijder de mail uit uw postvak en prullenbak.


Vragen of klachten

Als u een vraag of klacht heeft over mij of de behandeling die ik gegeven heb, dan zou ik het prettig vinden wanneer u dat  eerst met mij bespreekt. Hoewel ik de praktijk gesloten heb, betekent dat niet dat ik niet meer bereikbaar ben om over een behandeling, die beëindigd is, te spreken met u. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om mij bij voorkeur een mail (info@mvanhorssen.nl) te sturen onder vermelding van uw telefoonnummer?  Ik kan u dan terugbellen en eventueel persoonlijk een afspraak met u maken. Wat uw voorkeur heeft. Het kan heel even duren voordat ik u terug bel.

Klachtenprocedure van het NIP:

U kunt ook met uw klacht bij het NIP terecht, aangezien ik NIP lid ben. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft een beroepscode opgesteld. In deze beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waar het werk van een behandelend psycholoog aan moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op principes van onder andere verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich altijd aan deze beroepscode houden. De meeste leden zijn herkenbaar aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP. U kunt de website van het NIP raadplegen om te zien of er zaken aan de orde komen die met uw klacht te maken hebben.

Het NIP adviseert het volgende:

Het is verstandig uw klachten eerst met uw psycholoog zelf te bespreken. Mocht u er samen niet uitkomen, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP. Wilt u toch eerst wat meer informatie over de klachtenregeling of een toelichting op deze beroepscode dan kunt u contact opnemen met de medewerker verantwoordelijk voor beroepsethiek. U kunt een beroep doen op de medewerker beroepsethiek als uw (voormalig) psycholoog lid is van het NIP.
Kijk voor meer informatie op de website van het NIP: www.psynip.nl onder het menu kopje "Wat doet het NIP" en subkopje "Tuchtrecht en Klachten" of “Beroepsethiek en beroepscode”.

Mijn postadres kan niet meer gebruikt worden om informatie op te vragen

Mijn postadres kan niet meer gebruikt worden om informatie op te vragen, wel de email (info@mvanhorssen.nl). Indien u uw nieuwe behandelaar toestemming geeft om informatie op te vragen over de afgesloten behandeling bij mij, dan kan deze nieuwe behandelaar mij alleen via email benaderen, waarbij de toestemmingsverklaring van de cliënt is bijgesloten. Indien nodig, bijvoorbeeld bij twijfel over de afzender, zal ik u of de behandelaar persoonlijk benaderen om te checken of deze vraag klopt. Uw dossier wordt bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn, tenzij u mij op de wettelijk voorgeschreven wijze verzocht heeft dit te vernietigen.

Suggesties voor vrijgevestigde collega’s die zowel BGGZ als SGGZ bieden

Mevr. L. Grisnich, Gz-psycholoog, Nieuwerkerk a/d IJssel.

Psychologenpraktijk Ridderkerk, Mentaal Beter, mevrouw H.A. Heijnemans, Gz-psycholoog, Ridderkerk.

De heer W. Bredewout, Gz-psycholoog, Krimpen aan den IJssel

Stichting 1nP: (klik op BGGZ of SGGZ en dan kan er op postcode, naam of beroep gezocht worden.)


© 2017 Drs. Monique van Horssen - Schweers Webstie versie: 4.0.2, 30-01-2017, Bootstrap versie: 3.3.7, webdesign: Quodest Holding B.V.